Адреса: ул. Благоја Тоска бр. 145-2/14

1200 Тетово

Телефон: +389 78 416 168

office@printek.mk

0 %
Околу 50% намелена потрошувачка во споредба со поранешните модели!

HITACHI UX Серија

HITACHI UX-B

Основен модел на принтер со принтање до 3 реда (65 μm)

HITACHI UX-D

Стандарден модел на принтер со принтање до 6 реда (65 μm)

HITACHI UX-Е

Премиум модел (65 μm)

HITACHI UX-P

Принтер за принтање со пигментни мастила со висок контраст (65 μm)

HITACHI UX-D High Speed

Принтер за принтање во големи брзини (55 μm)

HITACHI UX-D Small Characters

40 микронска дизна за принтање на мали карактери (40 μm)

HITACHI UX-D Large Characters

100 микронска дизна за принтање на големи карактери (100 μm)

HITACHI UX-D Twin Nozzle

Принтер со двојна дизна за штампање до 8 реда (65 μm)